skiff

 1. Cykacal
 2. TravisKD1999
 3. TravisKD1999
 4. Ashley newbern
 5. CaptJasonMtz
 6. Craigamortis
 7. Payton Albright
 8. RedPhish
 9. Nothing2Shallow
 10. Fishingjordan
 11. Ewest 730
 12. merc650
 13. TravisKD1999
 14. brian6511
 15. kbanashek
 16. theblakehodge
 17. Rjg
 18. Melonhead
 19. Dylan22
 20. Cody