push pole

 1. Flatsfly88
 2. Plumb Crazy
 3. candrew
 4. BigBerm
 5. Inshore_Inc.
 6. Bryant Hammett
 7. B. Gregory
 8. SkinnyFly
 9. John Lashbrook
 10. Rk_1234
 11. Battfisher
 12. Phil
 13. not2shabby
 14. Carivera
 15. Kyle Davison
 16. Jim Murphy
 17. Blackdog317
 18. UnitedFly
 19. tgjohnso
 20. tgjohnso